Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

Girişimcilik Yüksek Lisans Programı Tezsiz

Program İçeriği (Tezsiz)

Girişimcilik Yüksek Lisans programının amacı, geleneksel iş modellerinden bağımsız, inovatif kurumsal ve sosyal girişimciler in önünü açarak sadece yerel anlamda değil, küresel bazda sosyo-ekonomik gelişimi desteklemektir.

Üretimi, istihdamı tetiklemesi beklenen ve ekonomik kalkınmanın motoru olacak bu girişimler yüksek verimlilikle çalışan tekno-girişimlerden çıkacaktır. Ancak ülkeminzde hem eğitim sistemimiz hem ticaret kültürümüz ülkemizde bu tip girişimciliğin serpilip büyümesini sağlamaya yönelik yapılanmamıştır.

Biz, MEF Üniveristesi olarak, girişimciliğin öğrenilebilir olduğunu ve yaşayarak öğrenmenin yanında; finansman, maliyet, pazarlama, lojistik, organizasyon gibi konularda mesleki bilgiler ile proje hazırlama, zaman yönetimi, takım çalışması gibi yetkinlikler de gerektirdiğini düşünerek, reel sektörden uzmanlar, eğitimciler, insan kaynakları uzmanları, melek yatırımcılar gibi yaygın bir skaladaki uzmanlardan bilgi edinerek gençlerin girişimci olmak için ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetkinliklere ulaşabilecekleri bir ortam tasarladık. Öğrencileri akademinin dışındaki dünyadan bu uzmanlara maruz bırakarak ve aktif bir şekilde onlarla çalışmalarını sağlayarak hem deneyim kazanmalarını hem de iş ağlarını genişletmeleri amaçladık.

Program eğitim geçmişinden bağımsız olarak "benim bir fikrim var ama..." diyen tüm lisans mezunlarına açık, amacımız katılımcılarımızı o "ama"ların kaynağı olan kültürel kaygılardan, bilgi ve beceri eksiklerinden kurtararak ve girişimci olma inisiyatifini almalarını sağlamak.

Yaklaşımımız
Yüksek lisans programımızda girişimcilik serüveninde özellikle kuruluş ve ürün-pazar uyumuna erişim sürecinde gerekli olacak bilgilere odaklandık. İçeriklerimiz ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak ölçeklenebilir girişimlerin ihtiyaç duyacağı yetenek/bilgi kümesine odaklanırak tasarlanmıştır. Müfredatı bir hızlandırma programı gibi geliştirdik ve modülleri girişiminizi geliştirirken ihtiyaç duyacağınız sırada planladık. Her dönemininde 2 modül olak 2 dönemde toplam 9 ayda bitecek programımız demo günü ile kapanacaktır.

Modül 1: İş Modeli Geliştirme Yaklaşımı
İlk modülde farklı iş modelleri üzerinden nasıl yeni işler geliştirebileceğini, alternatif işleri rekabet edebilirlikleri ve finansal getirileri üzeriden karşılaştırabilmeyi öğreniyor olacaksınız. Girişim sürecinde kurucu olarak yasal sorumluluklarınızı, hisse devri, hisse satışı vb gibi durumlarda pazarlık konusu olacak haklarınızı öğreneceğiniz Girişimler için Hukuk dersi de ilk modülde olacak.

Modül 2: Tasarım Düşünce ile fikir geliştirme ve prototipleme
İkinci modül iş fikrinizi şekillendirmeye başlayacağınız modül olacak. Bu süreçte bir dersimiz yeni teknoloji ve trendlerin paylaşımı üzerine olacak. Prototipleme ve İnsan Odaklı Tasarım dersimiz ile müşterilerin ihtiyaçlarına göre çözüm geliştirmeniz için gerekli bilgileri sınıf içinde yapılacak çalıştaylarda alacaksınız. Bu derslerimizi bu alanda tasarımın temellerine hakim, yeni yaklaşımları müşterileri ile uygulayan tasarım ajans çalışanları tarafından alıyor olacaksınız. İş fikrinizi ilk satmanız gereken kişiler kurucu ortaklarınız ve işe alacağınız ilk 5 kişi olacak. Bu kişilerle oluşturacağınız takım kültürünüz, girişiminizin hem etkin çalışmasını hem de yetenekleri girişiminize kolay kazandırmanıza vesile olacak. Bu süreçte bilip uygulamanız gerekenleri Takım Kurma ve Motivasyon dersinde adresledik. 

Modül 3: İlk Ürün ve İlk Satış
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiğiniz ürün/hizmet üzerinden nasıl para kazacağınızı şekillendirecek, iş fikrinizi elinizde prototipiniz yalın girişim yaklaşımı ile müşterilerle test ede ede geliştireceksiniz. Girişiminiz için kuracağınız şirketin muhasebesinin nasıl tutulacağı, şirketinizin faaliyetlerinin finansal sonuçlarını yansıtan gelir gider tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunu oluşturmayı okumayı da bu dönem öğreniyor olacaksınız. Başlangıçta tek bir üründen ibaret olan girişiminizin yönetimi ile ürün yönetimi arasında çok benzerlikler var. Bu nedenle bu modülde ürün yönetiminde yüksek verim elde etmek için kullanacağınız çevik proje yönetim araçlarından scrum, kanban gibi yöntemleri nerede tercih edeceğinizi ve nasıl kullanacağınızı öğreniyor olacaksınız.

Modül 4: Yatırıma Erişim
Son modülde hızlanacağız. Girişiminizin büyütürken ihtiyacınız olacak pazarlama yaklaşımılarını pratik uygulama ve araçlar ile öğreneceksiniz.  Girişimlerin can suyu olan risk sermayesine erişimde neye ihtiyacınız olduğu, yatırıma erişim ve yatırım sonrasında yatırımcı ilişkilerinizi nasıl yöneteceğinizi farklı aşamadaki yatırımcılardan öğreniyor olacaksınız. Bu modülde sizleri yatırımcılarla eşleştirecek ve yatırımcılar yatırımcı-girişimci ilişkisi öncesinde mentor-mentee ilişkisine başlamanızı sağlayacağız.  

Demo Günü : Programımız girişim ekosisteminin oyuncularının katıldığı, girişimcilerimizin yatırımcı sunumlarını yapacakları demo günü ile tamamlanacaktır. 
 
Program ve kayıtlar hakkında sorularınızı program koordinatörümüze  tortopoglum (@) mef.edu.tr eposta adresi üzerinden ulaştırabilirsiniz. 

Sosyal Medya