Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

Girişimcilik Yüksek Lisans Programı Tezsiz

MEF ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK AKINI

Girişimcilik Yüksek Lisans ve Sertifika Programlarının amacı, geleneksel iş modellerinden bağımsız, inovatif kurumsal ve sosyal girişimciler in önünü açarak sadece yerel anlamda değil, küresel bazda sosyo-ekonomik gelişimi desteklemektir.
 
Üretimi, istihdamı tetiklemesi beklenen ve ekonomik kalkınmanın motoru olacak bu girişimler yüksek verimlilikle çalışan tekno-girişimlerden çıkacaktır. Ancak ülkemizde hem eğitim sistemimiz hem ticaret kültürümüz ülkemizde bu tip girişimciliğin serpilip büyümesini sağlamaya yönelik yapılanmamıştır.
 
Biz, MEF Üniversitesi olarak, girişimciliğin öğrenilebilir olduğunu ve yaşayarak öğrenmenin yanında; insan yönetimi, finansman, maliyet, pazarlama, strateji, operasyon yönetimi gibi konularda mesleki bilgiler ile proje hazırlama, zaman yönetimi, takım çalışması gibi yetkinlikler de gerektirdiğini düşünerek, girişimcilik ekosisteminden uzmanlar, eğitimciler, melek yatırımcılar gibi yaygın bir skaladaki uzmanlardan bilgi edinerek ve onları eğitmenlerimiz yaparak gençlerin girişimci olmak için ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetkinliklere ulaşabilecekleri bir ortam tasarladık. Öğrencileri akademinin dışındaki dünyadan bu uzmanlara maruz bırakarak ve aktif bir şekilde onlarla çalışmalarını sağlayarak hem deneyim kazanmalarını hem de iş ağlarını genişletmelerini amaçladık.
 
Amacımız : Program eğitim geçmişinden bağımsız olarak "benim bir fikrim var ama..."  diyen tüm lisans programı öğrencilerine ve mezunlarına açık. Amacımız katılımcılarımızı o "ama"ların kaynağı olan kültürel kaygılardan, bilgi ve beceri eksiklerinden kurtararak ve diğer alternatif bilgi kaynaklarına erişimdeki bariyerleri kaldırarak (takım olunması, hisse alınması, şekillendirilmiş bir fikir ile gelinmesi, mühendis olunması, geliştirici olması gibi)) ve girişimci olma inisiyatifini almalarını sağlamak.
 
GELENEKSEL YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Girişimcilik Yüksek Lisans Programını tamamlanın ilk yolu, alışageldiğimiz şeklide, dersleri ve projeyi belirlenen sıra ve sürede teslim etmek.  12 Ay içerisinde sırasıyla

1- Zorunlu Programlar (Zorunlu Dersler)
2- Uzmanlaşma Programı (Seçmeli Dersler) 
3- Mezuniyet Projesini

tamamlayanlar diplomaya hak kazanacaklar. 
 
ALTERNATİF MEZUNİYET YOLU
Her alandaki ve her aşamadaki girişimi, kurucuyu, kurucu adayını, girişimlerde çalışmak isteyenlere ve hatta kariyerinde girişimsel bir değişiklik yapmak isteyen herkesi destekleyebilmek için yukarıda Zorunlu Programlar olarak saydığımız programları ve Uzlanlaşma Programlarını birbirinden bağımsız alınabilen sertifika programlarına böldük.  Bu sertifika programlarını Girişimcilik Yüksek Lisans Programımızın bir parçası yaptık. Sertifika programlarında alacağınız dersleri yüksek lisans programında mezuniyet için gerekli krediler yerine saydırma imkanı getirdik. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) sayfalarından alacağınız programlar sonrasında eğitiminizi yüksek lisans programına çevirmek istediğinizde, yüksek lisans programına başvuru yapmanız yeterli. Program şartlarını yerine getirip kabul edildikten sonra mezuniyet projenizi tamamlamanız mezuniyetiniz için yeterli olacak.

 
1- ZORUNLU PROGRAMLAR (ZP)
Yüksek Lisans Programımız aşağıdaki programlardan oluşuyor. İlk dört program Yüksek Lisans Programının zorunlu derslerini içeriyor. Sonraki uzmanlaşma programları da seçmeli dersleri içeriyor. Mezun olabilmeniz için zorunlu programlar sonrasında en az bir adet uzmanlaşma programını tamamlamanız gerekiyor
 
ZP - TASARIM SPRİNTİ
Tasarımcı Düşünce artık günlük hayatımızın her alanında kendine yer buluyor. Biz de programımıza Google Ventures'ın yatırım yaptığı girişimlere uyguladığı Design Sprint süreci ile başlıyoruz.  Tasarım Sprint'ine katılan girişimciler program boyunca çalışacakları girişim fikrini bulurken, fikir veya girişimi olanlar ise girişimlerini büyütürken yaşadıkları problemi ve nasıl çözeceklerini keşfedecekler.
 
ZP - İŞ MODELİ GELİŞTİRME
Girişimcilikte fikir dendiğinde problemi, çözümü, ürünün nasıl üretileceği, müşterilere nasıl ulaştırılacağı, nasıl para kazanılacağına içeren bir tanım beklenir. Bölüm başlangıcında farklı girişimcilik tiplerini, nasıl para kazandıklarını kuruculardan dinliyor olacağız. Kalan derslerde problem-çözüm etrafında nasıl kar elde edeceğimizin formülünü tanımlayacak ve ilk satış/gelir/gider tahminlerimizi modelleyeceğiz. 
 
ZP - İŞLETME YÖNETİMİNİN TEMELLERİ
Her alandaki girişimin kurucusunun işini yönetirken sahip olması gereken temel işletme yönetim becerilerini İşletme Yönetiminin Temelleri adlı bölümde ele aldık. Strateji Geliştirme, Muhasebenin Temelleri, Proje Finansmanı, Yatırım ve İş Hukuku, gibi temel dersleri bu bölümde alıyor olacaksınız. Bunlara ek olarak geleneksel işletme/girişimcilik okullarından farklı olarak Operasyon Yönetimi dersinde farklı alandan girişimlerin kurucuları derslerimize konuk olacak ve işlerini nasıl yürüttüklerini paylaşacaklar, Yeni Teknolojiler dersinde önümüzdeki 10 yılı etkileyecek teknolojileri olabildiğince kurucular tarafından tanıyacak, Dijital Satış Yönetimi dersinde ise dijitalleşen dünyada müşterilere erişim ve satış yönetiminin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.
 
ZP - SERMAYE YATIRIMINA ERİŞİM
Özellikle hızla büyüyen teknoloji girişimlerinin ihtiyaç duydukları girişim sermayesi kaynaklarının ve hibe desteklerinin neler olduğu bu bölümde tanıtılacak. Farklı aşamadaki girişim sermayesi kaynaklarının iş modellerinin anlaşılması ile bu kaynaklara erişimin nasıl daha etkin yapılacağı aktarılacaktır. Girişim sermayesine erişimde kurucuların hazırlaması gereken dokümanlar ve yönetmesi gereken yatırımcı ilişkileri yatırımcılar ve girişim sermayesi desteğine erişmiş girişimciler tarafından paylaşılacaktır.
 
2- ZP - UZMANLAŞMA PROGRAMLARI (UP)
Yukarıda yazılı temel (zorunlu) bölümleri tamamlayan öğrenciler uzmanlaşma programlarını seçerek almaları gereken dersleri tamamlayacaklardır.
Uzmanlaşma programları öğrencileri girişimlerinde veya dahil olmak istedikleri girişim takımlarında alabilecekleri temel roller Yazılımcı (Hacker – ürünü yazılım haline getiren), Tasarımcı (Hipster – Ürünü müşteriye en iyi deneyim şeklinde paketleyen) ve Dümenci (Hustler – Girişimin ve ürünün gerçek kuzeyini bulmak için geminin dümenini yöneten) etrafında şekillendirilmiştir.

Dümenciler (Hustler) için Uzmanlaşma Programları:
• Ürün Yönetimine Giriş
• Ürün Yönetiminde Uzmanlaşma
• Büyüme Pazarlaması
• Girişimciler için Tasarım
• Web Arayüz Geliştirme

Yazılımcılar (Hacker) için Uzmanlaşma Programları:
• Web Arayüz Geliştirme
• Python’a Giriş.

Tasarımcılar (Hipster) için Uzmanlaşma Programları:
• Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
• Görsel Tasarım
• Web Arayüz Geliştirme

Aşağıda uzmanlaşma programlarımızla ilgili kısa tanıtımları bulabilirsiniz.
 
UP - ÜRÜN YÖNETİMİ – Başlangıç Seviyesi
Girişimlerin en temel başarı ölçütü olan Ürün-Pazar Uyumunda kurucunun yönetimine müdahale edebileceği en temel şey olan ürün girişimin neredeyse her şeyidir. Bu bölümde ürün yönetimi için gerekli becerileri geliştirebilirsiniz.
 
UP - ÜRÜN YÖNETİMİ – Uzman Seviyesi
Ürün yönetiminde uzmanlaşma, ürünün geliştirilmesi için teknik ve yöntemlerin bilinmesinin ötesinde, insan ve müşteri deneyimi yönetiminden geçmektedir. Ürünleri takımların ürettiğini düşünürseniz ürün yönetiminde uzmanlaşma da takım yönetiminde uzmanlaşmayı gerektirir. Başlangıç seviyesini de içeren bu bölümde ürün yönetiminde uzmanlaşma için gerekli becerileri edinebilirsiniz.
 
UP – BÜYÜME PAZARLAMASI
Y-Combinator kurucusu Paul Graham’a göre girişimin tanımı ‘Büyümek’tir. Girişiminizi büyütürken nasıl strateji geliştireceğiniz ve kullanacağınız temel yöntemlerdeki becerinizi bu bölümde edinebilirsiniz. Programa kendi girişimi için katılmayan öğrenciler için proje yapabilecekleri girişimler eşleştirilecektir. Program sonunda çalıştığınız girişim için, girişimin aşamasına göre büyüme pazarlaması projesi geliştirmenizi ve sunmanızı bekliyor olacağız.
 
UP – GİRİŞİMCİLER İÇİN TASARIM
Bu bölümde müşteri deneyiminin önemini, nasıl tasarlandığı ve tasarımcılarla nasıl çalışacağınızı öğreneceksiniz. Ürün/Girişiminiz için fikrinizi hızlıca müşteriye sunulabilmek, uzman bir tasarımcıyla/geliştiriciyle talepleriniz üzerinde sağlıklı bir iletişim kurabilmek için gereken becerileri geliştireceksiniz. Öğrenciler etkileşim tasarımı yapacakları proje ile programı tamamlıyor olacaklar.
 
UP – KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI
En iyi ürünün değil, müşterinin hayatına en kolay adapte olan ürünün pazarda kalıcı olacağını, bunun da müşteriye sunacağınız deneyimde geçtiğini düşünürseniz bu bölümün önemini çok kolay anlayabilirsiniz. Bu bölümde müşteri deneyiminin nasıl tasarlanacağını öğrenebilirsiniz. Programa katılan öğrenciler etkileşim tasarımı ve deneyim tasarımını yaptıkları iki proje sunumu ile programı tamamlıyor olacaklar.
 
UP – GÖRSEL TASARIM
Binlerse satır kod yazılmış ürünlerinizi kullanıp kullanmama kararını müşterileri saniyeler içinde karar veriyor. Benzer şekilde ürününüzü kullandığı mecralarda yaşattığınız deneyim kötü ise aynı hızda ürününüzü kullanmayı bırakıveriyor. Bu hızda çalışan müşteriyi ikna etmenin, müşteride duygusal bağ kurmanın en etkili ve olmazsa olmaz bileşeni müşteriye sunduğunuz görsel tasarım. Bu programda ürünlerin iş hedeflerini tutturmasını sağlayacak görsel tasarımların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.
 
UP – WEB ARAYÜZ GELİŞTİRME
Kurucu veya ürün yöneticisi olarak kararlarınızı veri ile vermek istiyorsunuz ama geliştirme ekibinizin yokluğu/doluluğu nedeniyle hareket edemiyorsunuz. Bu programda bu konularda sizi özgürleştirecek yetenekleri edineceksiniz. Karşılama sayfasını (‘landing page’) hazır araçlar yerine Bootstrap kullanarak hazırlamayı, A/B testleri için sayfalardaki değişiklikleri yapabilme (HTML, CSS) yanında JavaScript ile basit uygulama geliştirerek kodlamanın temellerini öğreneceksiniz. Dersler bitiminde öğrenciler basit bir uygulama geliştirerek programdan mezun olacaklar.

3- MEZUNİYET PROJESİ
Mezuniyet projesi olarak program boyunca öğrendiklerinizi fikrinize uygulamanız ve ilerleme/büyüme sürecinde adım atmanızı bekleyeceğiz. Projenizin kapsamını program içinde danışman hocalarınızla netleştirebilir, geliştirme sürecinde hocalarınızdan rehberlik desteği almaya devam edebilirsiniz.
 

Sosyal Medya