Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

Girişimcilik Yüksek Lisans Programı

Program İçeriği (Tezsiz)

Girişimcilik yüksek lisans programının amacı, hayata geçirecekleri yenilikler, yaratacakları yeni iş hacimleri ve istihdam ile kalkınmanın motoru olma görevini üstlenecek “bağımsız”, “kurumsal” ve “sosyal” girişimciler yetiştirmektir.

Türkiye’de girişimcilerin çalışan nüfusa oranı ise yaklaşık %6’dır. Bu çok düşük bir orandır ve Türkiye ile benzer GSMH’ye sahip olan ülkelerde, girişimcilerin oranı çok daha yüksektir. Girişimcilik her anlamda değişik aktörlerin (kurumsal yatırımcı, melek yatırımcı, kamu kurum ve kuruluşları, STKlar, bankalar, eğitim kurumları, vb.) katılımını ve bunu destekleyen bir eko sistemin oluşmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda üniversitelere de önemli bir görev düşmektedir. Girişimci ruhun, istek ve arzunun var olduğunu bildiğimiz bu coğrafya insanlarının temel eksikliklerinden biri bu konudaki birikim, eğitim ve donanım eksikliğidir. Nitekim Küresel Girişimcilik Monitörü’ne göre, Türk girişimcilerin kendine güveni son derece yüksek olmasına karşın, doğru fırsatları görebilme becerileri yetersiz kalmaktadır. Doğru fırsatları görebilme becerisi eğitimle de yakın ilişki içerisindedir. İş planı hazırlama, okuma ve değerlendirme konusunda iyi bir eğitim ve deneyime sahip bireyler, iş potansiyelini ve fırsatını doğru değerleme konusunda daha hazırlıklı olabilir.
 
İşte bu noktada üniversitemiz de üstüne düştüğüne inandığı görev bilinci ile çalışmalarını devam ettirmektedir. Türkiye’de bir ilk olarak açtığımız Girişimcilik lisans programı yanında açmayı planladığımız Girişimcilik yüksek lisans programı da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu program ile üniversite mezunu gençlerimize, fikirlerini doğru analiz edip pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam yaratabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır. Bu süreçte girişimci ruhu hisseden ama gerekli eğitimden yoksun kaldığını düşünen öğrencilere gereken beceri setinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Programımızda kendi işini kuracak bağımsız girişimciler yanında kurumsal girişimciler de yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Artan ve şiddetlenen rekabet ortamında, teknolojinin getirdiği dinamizmle mücadele edecek esnekliği doğal olarak yitiren büyük firmaların ayakta kalıp yeni girişimlerle ve küçük işletmelerle baş edebilmesinin bir yolu da kuruldukları zamanki girişimci ruhu tekrar kazanabilmeleri ve o esnekliği sağlayabilmeleridir. Bu gerekliliğin farkında olan birçok köklü ve büyük firma kurumsal anlamda girişimcilik faaliyetlerinde bulunmanın yollarını aramaktadır. Bunun önemli kaynaklarından biri de girişimci ruha ve becerilere sahip insan kaynağını istihdam edebilmektir. Mezunlarımızın bir kısmının da en azından belirli bir dönem köklü kurumlarda programımızda öğrenip geliştirecekleri girişimci özellik, donanım ve becerilerini çalışacakları kurumlara yansıtmalarını ve kurumsal girişimcilik faaliyetlerinde etkin rol almalarını hedefliyoruz.
 
Programımızın diğer bir amacı da sosyal anlamda girişimciler yetiştirmek olacaktır. Her anlamda büyüme ihtiyacı ve potansiyeli olan ülkemizin sadece ekonomik anlamda değil diğer sosyal gelişmişlik ve kalkınma konularında da girişimcilere ihtiyacı vardır. Programımızın bir oranda bu ihtiyaca da karşılık vermesi hedeflenmektedir.

Sosyal Medya