Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

Girişimcilik Yüksek Lisans Programı Tezsiz

Ders Programı ve Ders İçerikleri

Yaklaşımımız
Yüksek lisans programımızda girişimcilik serüveninde özellikle kuruluş ve ürün-pazar uyumuna erişim sürecinde gerekli olacak bilgilere odaklandık. İçeriklerimiz ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak ölçeklenebilir girişimlerin ihtiyaç duyacağı yetenek/bilgi kümesine odaklanırak tasarlanmıştır. Müfredatı bir hızlandırma programı gibi geliştirdik ve modülleri girişiminizi geliştirirken ihtiyaç duyacağınız sırada planladık. Her dönemininde 2 modül olak 2 dönemde toplam 9 ayda bitecek programımız demo günü ile kapanacaktır.

Modül 1: İş Modeli Geliştirme Yaklaşımı
İlk modülde farklı iş modelleri üzerinden nasıl yeni işler geliştirebileceğini, alternatif işleri rekabet edebilirlikleri ve finansal getirileri üzeriden karşılaştırabilmeyi öğreniyor olacaksınız. Girişim sürecinde kurucu olarak yasal sorumluluklarınızı, hisse devri, hisse satışı vb gibi durumlarda pazarlık konusu olacak haklarınızı öğreneceğiniz Girişimler için Hukuk dersi de ilk modülde olacak.

Modül 2: Tasarım Düşünce ile fikir geliştirme ve prototipleme
İkinci modül iş fikrinizi şekillendirmeye başlayacağınız modül olacak. Bu süreçte bir dersimiz yeni teknoloji ve trendlerin paylaşımı üzerine olacak. Prototipleme ve İnsan Odaklı Tasarım dersimiz ile müşterilerin ihtiyaçlarına göre çözüm geliştirmeniz için gerekli bilgileri sınıf içinde yapılacak çalıştaylarda alacaksınız. Bu derslerimizi bu alanda tasarımın temellerine hakim, yeni yaklaşımları müşterileri ile uygulayan tasarım ajans çalışanları tarafından alıyor olacaksınız. İş fikrinizi ilk satmanız gereken kişiler kurucu ortaklarınız ve işe alacağınız ilk 5 kişi olacak. Bu kişilerle oluşturacağınız takım kültürünüz, girişiminizin hem etkin çalışmasını hem de yetenekleri girişiminize kolay kazandırmanıza vesile olacak. Bu süreçte bilip uygulamanız gerekenleri Takım Kurma ve Motivasyon dersinde adresledik. 

Modül 3: İlk Ürün ve İlk Satış
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiğiniz ürün/hizmet üzerinden nasıl para kazacağınızı şekillendirecek, iş fikrinizi elinizde prototipiniz yalın girişim yaklaşımı ile müşterilerle test ede ede geliştireceksiniz. Girişiminiz için kuracağınız şirketin muhasebesinin nasıl tutulacağı, şirketinizin faaliyetlerinin finansal sonuçlarını yansıtan gelir gider tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunu oluşturmayı okumayı da bu dönem öğreniyor olacaksınız. Başlangıçta tek bir üründen ibaret olan girişiminizin yönetimi ile ürün yönetimi arasında çok benzerlikler var. Bu nedenle bu modülde ürün yönetiminde yüksek verim elde etmek için kullanacağınız çevik proje yönetim araçlarından scrum, kanban gibi yöntemleri nerede tercih edeceğinizi ve nasıl kullanacağınızı öğreniyor olacaksınız.

Modül 4: Yatırıma Erişim
Son modülde hızlanacağız. Girişiminizin büyütürken ihtiyacınız olacak pazarlama yaklaşımılarını pratik uygulama ve araçlar ile öğreneceksiniz.  Girişimlerin can suyu olan risk sermayesine erişimde neye ihtiyacınız olduğu, yatırıma erişim ve yatırım sonrasında yatırımcı ilişkilerinizi nasıl yöneteceğinizi farklı aşamadaki yatırımcılardan öğreniyor olacaksınız. Bu modülde sizleri yatırımcılarla eşleştirecek ve yatırımcılar yatırımcı-girişimci ilişkisi öncesinde mentor-mentee ilişkisine başlamanızı sağlayacağız.  

Demo Günü : Programımız girişim ekosisteminin oyuncularının katıldığı, girişimcilerimizin yatırımcı sunumlarını yapacakları demo günü ile tamamlanacaktır. 

Programımıza ücretsiz ön kayıt yaptırmak için lütfen ön kayıt formumuzu doldurunuz. 

Program ve kayıtlar hakkında sorularınızı program koordinatörümüze  tortopoglum (@) mef.edu.tr eposta adresi üzerinden ulaştırabilirsiniz. 


Zorunlu Dersler:
ENTR 501 İş Modeli Oluşturma
Bu ders girişimciliğe giriş bölümü ile başlayacaktır. Girişimcilik tanımları ve sosyal girişimcilik, kobi girişimciliği, hayat tarzı girişimcilik gibi farklı girişimcilik tipleri bu bölümde aktarılacaktır.
Bir iş fikrinin ticarileşmesi sürecinde şirket ile müşteri arasındaki ilişkinin kurgulanmasında kullanabilecekleri araç olan iş modeli tuvali ve bu tuvali oluşturan temel bloklar anlatılır. Derste dünyada mevcutta var olan temel iş modelleri vaka analizleri ile incelenir ve öğrencilerin kendi fikirleri üzerinden iş diyagramı yaratmaları için pratik çalışmalar yapılır. İş modelindeki kabullerin, ilgili paydaşlar tarafından kabul edilip edilmediğinin nasıl test edileceği ve yaratıcılık gereken noktalarda beyin fırtınası, görsel düşünme, fikirleşme metodlarının nasıl kullanılacağı üzerinde durulur.

ENTR 503 Yeni Girişimlerde Hukuki Altyapı
Ders, özellikle işin ilk kuruluş aşamasında ve öncesindeki hukuki alternatifleri inceler, yapılması gerekenleri, hukuki konuların nasıl ve ne şekilde ele alınabileceğini aktarmayı hedefler. Sözleşme, ticari senet, organizasyon, gerçek ve tüzel kişilik konularının yanında patent, fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda dikkat edilmesi gerekenleri ve yapılabilecekleri kapsar.  Bu bağlamda özellikle ilk kuruluş evresinde karşılaşılması olası durumların hukuk ile ilişkisini bu noktada hukuki temel kavramları ve yasal süreçlerin analizleri incelenir. Derste Türkiye'de henüz hukuki altyapısı olmayan hisse opsiyonu ayrılması, hissedarlar sözleşmesi ve 'term sheet'  ön protokoldeki tanımların neler olduğu, bunlar üzerinde ne zaman nasıl pazarlık yapılabileceği ders kapsamında işlenecektir. 

ENTR 504 Kurucular için Proje Finansmanı
Şirketler kar elde etmek için kurulan yapılar olduğuna göre kurucuların kar elde etmenin formülü hesaplarken bazı temel finansal bilgilere ihtiyaç duyarlar. Paranın zaman değeri, faiz hesaplamaları, gelecek gelirlerin bugünkü değerinin hesaplanması gibi temel bilgiler bu derste paylaşılacaktır. Girişimin değerlemesi kurucuların kafasını sürekli meşgul eden konulardandır. Dersin ikinci bölümünde temel değerleme yöntemleri, hisse satışı ile girişim finansmanındaki hesaplamalar da işlenecek, kurucuların finansal kararları kendilerine güvenerek verebilmeleri sağlanacaktır. 

ENTR 514 Yeni Teknolojiler ve Teknolojik Girişimcilik
Ders teknolojik ürün, hizmet ve patentlerden çıkan, teknoloji odaklı yeni girişimleri inceler. Bu iş kollarının diğer alanlardaki girişimlerden faklı, kendine has özellik ve iş modellerinin aktarılması hedeflenir. Tasarım aşamasından pazara geçişe kadar teknoloji odaklı ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, bu bağlamda kullanılabilecek araçlar, karşılaşılabilecek zorluklar ve sektöre has zorluklar ele alınır.

ENTR 510 İnsan Odaklı Tasarım
Programın 2. modülü ile birlikte öğrencilerin kendi iş fikirlerine odaklanmaya başlamaları beklenmektedir. Bu süreçte öğrencilere İnsan Odaklı Tasarım yaklaşımı ile müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirmeleri sürecinde ihtiyaçları olacak bilgilerin paylaşımı yapılacaktır. Öğrenciler ödevlerini müşteriler ile birlikte, müşteriler üzerinde gerçekleştirecek, müşterilerin beğenerek kullanacağı ürün tasarımında rehberliği de ders içinde alacaklardır. Ders yazılım ve donanım ürünleri üzerine deneyim tasarımı hizmeti veren konunun hem akademik boyutuna, hem de pratik uygulamasına hakim tasarım ofisi çalışanları tarafından işletilecektir. 

ENTR 508 Prototipleme
Yeni ürün/hizmet geliştirme sürecinde kurucunun vizyonunu paylaşmaya ve müşterilerden yön gösterici geri bildirim almayı sağlayan prototiplerin nasıl geliştirileceği bu dersin konusudur. İnsan Odaklı Tasarım dersi ile aynı dönem işlenen derste, ürün geliştirme sürecinde kurucunun ihtiyaç duyacağı prototipleme bilgisi (araçları ile birlikte) ve yeteneklerini geliştirmesi sınıf içinde yapılacak çalıştaylarla sağlanacaktır. Ders yazılım ve donanım ürünleri üzerine prototipleme hizmeti veren konunun hem akademik boyutuna, hem de pratik uygulamasına hakim tasarım ofisi çalışanları tarafından işletilecektir. 
Ders bitiminde kurucular iş fikirlerini kendi hazırladıkları web sayfaları ve/veya mobil uygulama prototipleri üzerinden paylaşabilir duruma gelecekler. 
 
ENTR 505 Takım Kurma ve Motivasyon
Kurucu takımı büyütürken kurucunun farkında olması ve etkin şekilde uygulaması gereken liderlik, motivasyon gibi konular dersin temel konularıdır. İşe alım sürecinde kurucunun en büyük zorluğu veya avantajı olacak takım için kültürün, ortak değerlerin nasıl geliştirileceği paylaşılacaktır. Kuruculara, farklı alanlarda ve farklı kişiliklerdeki çalışanları nasıl motive edecekleri paylaşılacaktır. 

ACCT 501 Muhasebenin Temelleri
Bu derste aşağıdaki temellerin ötesinde girişimlerin kuruluş sürecinde ihtiyaçları olacak pratik bilgiler de sağlanıyor olacak. Derse katılanlar girişimin en büyük gider kalemi olan insan kaynağı, hem çalışanların hem de kurucu maaş giderlerinin, kira giderlerinin muhasebeliştirilmesi, kira giderlerinin muhasebeleştirilmesi öğreniyor olacaklar. Şirket kuruluş ile birlikte kurucuların ödemekle yükümlü oldukları vergiler hakkındaki pratik bilgiler derste paylaşılıyor olacak. 
Finansal bilgilerin karar verici bakış açısına göre hazırlanması ve yorumlanması konuları anlatılır. Aynı zamanda, muhasebe verileri ile, onların oluşumuna yol açan temelde ekonomik olaylar arasındaki ilişkiyi vurgular. Finansal önermelerin ve vakaların analizini, karlılık ve risk analizlerini içerir.

ENTR 511 Müşteri Geliştirme
Bu derste öğrencilerden müşterilerle doğruladıkları çözüm önerileri üzerine, gereken taraştırmaları yürütmeleri, iş modeline çevirmeleri ve iş modellerinin çalışacağını müşterilerle ispatlamaları beklenmektedir. Bu süreçte kurucuların iş modellerinin çalışması için bel bağladıkları varsayımlar belirlenecek ve en kritik varsayımdan başlanarak varsayımların doğrulanmasına çalışılacaktır. 
 
ENTR 506 Yeni Girişimlerde Pazarlama ve Satış Yönetimi
Yeni girişimlerde satış kurucuların ilk ve temel görevidir. 'Önce sat sonra yap', 'Satılabilir ürün yap' gibi öğütlerin temelinde yatan satış yapabilmek girişimicinin edinmesi gereken melekelerdendir.  Müşterileştirme motorunu geliştirecek kurucuların öncelikle en kısa ve en etkiki yoldan müşteriye nasıl satış yapıldığını şahsen tecrübe etmesi gerekir. Ancak bu şekilde web siteniz veya dijital ürününüz bir satış robotuna dönebilir. Bu derste soğuk aramalardan, spam yöntemlerinden başlayarak ölçülebilir/ölçeklenebilir satış modelleri nasıl geliştirilir üzerine girişimcilere deneyim aktarımı yapılacaktır. 
 
OPER 501 Operasyon Yönetimi
Girişimlerde veya belirsizliklerin fazla olduğu yeni ürünlerin geliştirilme sürecinde çevik bir organizasyon nasıl yaratılır, nasıl yönetilir konuları bu derste paylaşılacaktır. Girişimin gelir getiren lokomotifi olan ürünün nasıl yönetileceği, özellik önceliklendirilmesi ve zaman planının nasıl çıkarılacağı dersin ana konusudur. 

ENTR 509 Yeni Girişimlerde Finansman Yönetimi ve Kaynak Yaratımı
Bu ders finansman yönetimine ilk kuruluş aşamasındaki bir firmanın gözüyle bakar. Bu firmaların kendilerine has önceliklerine, nakit akışı ve finansman modellerine odaklanan ders, kuruluş öncesinde ve süresince kaynak yaratımı ve devamlılığı sürecini de ele alır. En temel ve odaklanılması gereken gelir kaynağı olan müşteriler dışında farklı alternatiflerden (risk sermayesi firmaları, yatırım bankaları, halka açılma, ticari bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, vb.) farklı araçlarla toplanabilecek kaynak imkânları ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler aktarılır. Öğrenciler yatırım süreçlerini ve her aşamada fon toplarken nasıl hareket etmeleri gerektiğini farklı aşamalarda aktif yatırım yapan yatırımcılardan ve bu süreçten geçmiş girişimcilerden dinleyecekler. 

ENTR 512 Kurum içi Girişimcilik
Dersin amacı  kurumsal seviyede ve ölçekte yapılan ve kurumsal girişimcilik adı verilen olguyu tüm yönleri ile incelemektir. Sürdürülebilir büyümenin araçlarından biri olarak kurumsal seviyede girişimciliğin ve yenilik yaratma ve pazara kazandırma sürecinin tanımı, bileşenleri, gelişimi ve dünyadaki farklı uygulamaları ele alınır. Girişimci ve yenilikçi firmaların ortak özelliklerinden hareketle ne gibi araçlara ve nasıl bir insan ve yönetici profiline ihtiyaç duyulduğunun tartışıldığı derste, kurumsal firmalarda fırsatların takibi ve belirlenmesi süreci de incelenir.

ENTR 513 Sunum Teknikleri
Dersin amacı kurucuların yatırıma ve müşteriye erişimde kullanacakları sunum materyallerini nasıl hazırlayacakları paylaşılacaktır.
 
ENTR 590 Bitirme Projesi
Kurucular yıl boyunca öğrenip geliştirdikleri fikirlerini melek yatırım alabilir seviyeye getirecek kadar çalışarak öğrenimlerini ispatlayacaklardır.  

Aruzladığınız tüm içerikleri bir arada görünce siz de heyecanlandınız değil mi? Hadi, başkasının değil kendi hayalinize ulaşmanız için kendinize hiç vakit kaybetmeden yatırım yapın ve programımıza buradan ücretsiz ön kaydınızı gerçekleştirin.

Seçmeli Dersler:
ENTR 521 Girişimcilik ve Yenilikçilik
Bu ders disiplinler arası bir perspektif ile girişimciliği ve bu çerçevede yenilikçiliği ele alan temel bir derstir.  Temel odak noktası yenilikçilik bazlı girişimciliktir.  Bir iş fikrinin başarılı bir işe dönüşmesi sürecini baştan sona ele alır.  Girişimcinin özelliklerinin incelendiği derste girişimcilik olgusunun farklı yönleri ve boyutları konusunda bir farkındalık yaratmak, girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine yol açan altyapı koşullarını incelemek, iş planlarının nasıl hazırlandığını öğretmek amaçlanır.  Bireyin kendi girişimcilik kapasitesinin farkına vararak geliştirmesi gereken alanları tespit etmesini amaçlar.
 
ENTR 508 Strateji
Bu ders, günümüzün yüksek rekabetçi koşullarında şirketlerin stratejilerine odaklanır. Hızlı teknolojik değişimlerin, durmaksızın değişen pazar koşullarının ve gitgide artan sosyal sorumluluk ve etik yönetim baskılarının yaşandığı karmaşık dünyamızda, şirketler yeni iş stratejileri geliştirmeye ve içselleştirmeye zorlanmaktadır. Rekabet stratejileri; stratejik bakış açısı ile sektörlerin, rakiplerin ve firmaların analiz teknikleri; strateji oluşturma ve uygulama ve yeni iş geliştirmede strateji konuları işlenecektir.
 
ENTR 524 Sosyal Girişimcilik
Bu ders girişimci özellik, beceri ve araçlarının sosyal problemleri çözme amacıyla kullanılmasına, bir diğer deyişle kar amacı gütmeyen kurum ve alanlarda da sosyal talep ve/veya sorunlara yaratıcı ve etkin çözümler bulunulmasına odaklanır.  Öğrenciler görece yeni bir kavram olarak sosyal girişimcilik olgusu ve dünyadaki farklı uygulamaları hakkında bilgilendirilir. Bu konuda karşılaşılabilecek zorluklar aktarılırken sosyal girişimcilik maceralarında faydalanabilecekleri araç ve donanım öğrencilere sunulur.
 
ENTR 526 İmtiyazlı Bayilik
İmtiyazlı bayilik olgusunun geçmişi, gelişimi ve farklı tarz ve bileşenleri ile ele alındığı derste, imtiyazlı bayilik sürecinin bir iş şekli olarak nasıl işlediği, yapısal ve hukuksal zorunlulukları incelenir. Bayiliği veren ve alan tarafından bakılarak, bu iş kurma/büyütme tarzının getirdiği avantaj ve dezavantajlar irdelenir.  Başarılı imtiyazlı bayilik uygulamalarından hareketle dikkat edilmesi ve yapılması gerekenlerin vaka çalışmaları ve konuk uygulamacıların katılacağı oturumlarda ele alınır.
 
ENTR 527 Aile İşinin İdaresi
Ailelerce kurulan, sahip olunan ve/veya onlarca yönetilmeye devam eden firmalara odaklanır. Bu firmaların girişimci ruhu nasıl idare edip devam ettirilebileceği, zayıf ve güçlü yönleri, böyle örgütlerde insan yönetimi, iç politik konuların ve aile ile ilişkilerin yürütülmesi, olası problemlerin çözümü, kurumsallaşmaya giden yol ve bu noktada karşılaşılması muhtemel zorluklar dersin başlıca konu alanlarıdır. 
 
ENTR 528 Büyümeye Geçiş ve Büyüme Dönemi Stratejileri
Bu ders özellikle ilk kuruluş aşamasından büyüme evresine geçiş sürecine, ilk büyüme evresine ve bu dönemin zorluklarına odaklanır.  Büyümenin pazardaki ve rekabetteki değişim ve gelişmelere göre sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi temel ilgi alanıdır.  Girişimci firmadan kurumsal profesyonel organizasyona geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılar ele alınır.  Bu bağlamda değişen, değişmesi gereken yönetim tarzı, uygulama ve araçları aktarılır.  İzlenebilecek farklı büyüme stratejileri getirdikleri farklı avantaj ve dezavantajlara dayanarak analiz edilir.
 
ENTR 529 Kültür, Ortam, Girişimcilik ve Türkiye
Bireysel, örgütsel ve ulusal seviyede kültürün girişimciliğe etkilerinin ele alınacağı derste, girişimci kültürü destekleyen sosyal ve kültürel ortam ve kurumlar incelenecektir.  Farklı ortam ve kültürlerde iş yapması gerekebilecek girişimcinin nelere dikkat etmesi gerektiğinin yanında dersin ikinci bölümünde Türkiye’de iş ortamı, kurumlar ve bunların iş kurma sürecine olası etkileri incelenecektir.  Ayrıca Türkiye iş ortamında, örgüt içerisinde girişimci kültürün oluşturulması noktasında yapılması gerekenler ele alınacaktır.
 
OPER 502 Hizmet Operasyon
Bu derste öğrencilere hizmet sektöründe operasyon performansını iyileştirmek için gerekli olan teknikler ve stratejiler anlatılmaktadır. Burada operasyon araştırmaları teorisi, geleneksel üretim yaklaşımı yerine hizmetlerin sunumu yaklaşımı üzerinden verilmektedir. Dersin temel konuları arasında hizmetlerin tasarımı ve sunum  sistemleri, kapasite yönetimi, tam zamanında üretim felsefesi, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve hizmet kalitesi yer almaktadır. Vaka çalışmaları ve ders okumaları finans, sağlık, konaklama ve ulaştırma gibi pek çok hizmet sektöründen gerçek hayata dair  uygulamaları öğrencilere aktaracaktır.  

"Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı iki yarıyıldan oluşur. Yüksek Lisans derecesi almak için toplam 60 AKTS’yi başarıyla tamamlamak ve mezuniyet projesinde başarılı olmak gerekmektedir. 

Programımıza ücretsiz ön kayıt yaptırmak için lütfen ön kayıt formumuzu doldurunuz. 

Ders Programı
Semester Course Code Course Name ECTS
First Semester Module 1 ENTR 504 Fundamentals of Project Finance 5
ENTR 502 Business Model Design 5
ENTR 503 Legal Issues in Startups 5
       
Module 2 ENTR 514 New Trends and Technologies 2
ENTR 508 Prototyping 2
ENTR 505 Team Building and Motivation 5
ENTR 510 Human Centered Design 5
   
Second Semester Module 3 ENTR 501 Fundamentals of Accounting 5
ENTR 511 Customer Development 5
ENTR 506 Startup Marketing 5
       
Module 4 OPER 501 Operations Management 5
ENTR 512 Corporate Entrepreneurship 1
ENTR 513 Presentation Skills 1
ENTR 509 Raising Money 3
ENTR 590 Capstone Project 6

Sosyal Medya